Verwijspunt voor eerstelijns zorg

Verwijspunt 020 biedt bemiddeling voor verwijzers (vaak huisartsen) voor eerstelijns verblijf, crisisopname en rechterlijke machtigingen in regio Amsterdam en Amstelland.

Hoe werkt het

Over Verwijspunt 020

Ouderen die zelfstandig thuis wonen, kunnen plotseling tijdelijke opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld na een val of delier. Huisartsen en spoedeisende hulp (SEH) artsen kunnen deze patiënten bij Verwijspunt 020 aanmelden voor een tijdelijke opname in de ouderenzorg. Verwijspunt 020 maakt het mogelijk om via één centraal punt een goede tijdelijke plek te regelen.

Verwijspunt 020 biedt bemiddeling voor verwijzers (vaak huisartsen) voor eerstelijns verblijf, crisisopname en rechterlijke machtigingen in regio Amsterdam en Amstelland. Verwijspunt 020 is een samenwerking tussen de ouderenzorg-organisaties Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost.

Sinds juni 2024 is Verwijspunt 020 van start (voorheen Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg) gegaan! Binnen Verwijspunt 020 werken we met één centraal team, dit gaat sneller en efficiënter. Verwijzen kan eenvoudig met ZorgDomein (zie hier hoe), of bel naar het centrale telefoonnummer. Meer informatie over de ontwikkelingen, vind je hier.

De diensten

Verwijspunt 020 biedt bemiddeling voor verwijzers (vaak huisartsen) voor een tijdelijke opname in de ouderenzorg. Verwijspunt 020 maakt het mogelijk om via één centraal punt een goede tijdelijke plek te regelen.

Verwijspunt 020 staat voor u klaar voor verwijzingen met de vraag om eerstelijns verblijf (ELV, laag-, hoogcomplex en palliatief), geriatrische revalidatie, WLZ crisiszorgvragen en medische verklaringen voor een rechterlijke machtiging (RM).

We zijn beschikbaar voor eerstelijns verwijzers. Verwijzen kan eenvoudig via ZorgDomein, we zijn te vinden onder ‘Verblijf & Wonen’, vervolgens: ‘Kortdurend verblijf’ en onder de naam: “Verwijspunt 020”.

Heeft u een vraag over een verwijzing, neem dan contact met ons op 020-2628112 of via aanmeldingen@verwijspunt020.nl. Heeft u een algemene vraag of wilt u meer informatie, mail dan gerust naar info@verwijspunt020.nl.

Samenwerkingspartners

Verwijspunt 020 is een samenwerking tussen de VVT-organisaties Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost.

Ook werken we in de regio Amsterdam en Amstelland nauw samen met de betrokken huisartsen, huisartsenposten, spoedeisende hulp- teams, NOA en VVT-organisatie. Verder zijn veel verschillende ketenpartners betrokken zoals de Amsterdamse Huisartsenalliantie, huisartsencoörperatie Amstelland, ziekenhuizen en de Sigra.

Publicaties

0

betrokken VV&T organisaties

0

verwijzingen per jaar

0

verschillende huisartsenpraktijken

0%

aanmeldingen voor Eerstelijns verblijf